Overzicht van de historiek aanpassen

In winkin9 kan u de zichtbare kolommen in de historiek van een grootboekrekening zelf bepalen. Om de actieve kolommen te wijzigen gaat u als volgt te werk :

  1. Stip de Winkin9-knop aan en klik nadien op de knop [Opties].
  2. Stip vervolgens [+ Dossier] en [Boekhouding] aan.
  3. In het onderdeel Boekhoudgegevens stipt u de knop [Bewerken] aan bij Algemene instellingen
  4. Kies voor het tabblad Andere instellingen.
    Image
  5. Stip de kolommen aan die voor u belangrijk zijn in de historiek van een rekening. Deze die voor u niet van toepassing zijn stipt u af.
  6. Klik op de knop [OK] om dit onderdeel te sluiten.