Opvragen van de historiek

Via het grootboek hebt u zicht op de boekhoudkundige historiek. Hierin vindt u een overzicht van alle boekingen die op de actieve rekening werden verricht.
Als een rekening een centralisatierekening is, vindt u in de historiek de verrichtingen voor alle rekeningen die hiƫrarchisch onder deze rekening vallen.

Voor de actieve rekening

 1. Selecteer in het grootboek de rekening waarvan u de historiek wenst op te vragen.
 2. Druk op de functietoets [F7]
  Of
  Klik met de rechtermuisknop op de rekening en kies voor [Historiek].
  Image
  Op dit scherm vindt u het overzicht van alle boekingen die voor de actieve rekening werden overgebracht naar het grootboek. Met winkin9 kan u ook de voorlopige historiek opvragen, dit is dan het overzicht van alle boekingen op de actieve rekening zonder rekening te houden met of de boekingen reeds werden overgebracht of niet.
  Image
 • U kunt de historiek sorteren door op de kolomhoofding te klikken.
 • Door de knop [Afdrukken] aan te stippen kunt u de historiek van deze rekening of desgewenst de volledige historiek van alle rekeningen uitprinten.
 • Stip de knop [Bewaar als excel] als u de historiek van de rekening wenst te exporteren naar een excelbestand.
 • Toon voor actieve grootboeklijst Stip deze optie aan als u de historiek wenst te zien van de huidige lijst van grootboekrekeningen. Met deze keuze kan door een filter op de grootboekrekeningen in te stellen de historiek van meerdere rekeningen opvragen.
 • Toon voor alle rekeningen Deze optie laat u toe de historiek van het complete grootboek op te vragen.

Opgelet : deze laatste optie kan er voor zorgen dat u boekingen meermaals zal te zien krijgen. Dit omdat de historiek van zowel de centralisatierekening getoond zal worden als ook de de historiek van de uitgesplitste of onderliggende rekeningen.

 • Vanaf / Tot en met Maak gebruik van deze opties om de historiek van een rekening voor een bepaalde periode op te vragen binnen het huidige boekjaar.