Instellen van de doelmap voor de aangiftes

De aangiftes worden volgens de standaard instelling bewaard in de Winkin9 data map.

Om deze doelmap te wijzigen volgt u onderstaande stappen :

  1. Stip de Winkin9-knop aan en klik nadien op de knop [Opties].
  2. Stip vervolgens [+ Dossier] en [Boekhouding] aan.
  3. Klik op de knop [...] bij Aangifte folder om een andere map aan te duiden.
    Image