Opstellen van de klantenlijst aangifte

Opstellen van de klantenlijst

Om een klantenlijst aangifte te exporteren gaat u als volgt te werk :

 1. Stip de menu optie [Bewerkingen] aan en klik nadien op [Aangiftes].
 2. Stip vervolgens de groene pijl naast Klantenlijst aangifte aan.
  Image
 3. Maak in het volgende onderdeel de keuze als u de listing wenst op te stellen op basis van de handelsadministratie of op basis van de boekhouding.
  Image
 4. Klik op [OK] om de opgave aan te maken.
  Image
 5. Het laatste venster bevat het overzicht van de listing, klik op [Opslaan] om deze te bewaren in het dossier en als bestand in de daar voor ingestelde map.