Instellen van de BTW rekeningen

Tijdens het inboeken van aankoop- of verkoopfacturen in de boekhouding kan u gebruik maken van de ventilatiesets voor het automatisch inboeken van de BTW. Deze ventilatiesets boeken de BTW-bedragen in op standaard rekeningen.

Om deze rekeningen te wijzigen of in te stellen gaat u als volgt te werk :

  1. Stip de Winkin9-knop aan en klik nadien op de knop [Opties].
  2. Stip vervolgens [+Dossier] en [Boekhouding] aan.
  3. Klik op de knop [Bewerken] naast BTW-rekening instellingen.
    Image
  4. Selecteer Aankoop of Verkoop en het onderdeel voor de BTW.
  5. Wijzig de rekening voor 1 of alle BTW-tarieven.

Indien u een rekening aanpast is de voorwaarde dat deze rekening ook reeds bestaat in het grootboek. Deze instellingen worden ook gecontroleerd en gebruikt bij het overbrengen van documenten uit de handelsadministratie naar het aankoop- of verkoopdagboek.