Instellen van standaard rekeningen

Bij het overbrengen van facturen naar het verkoopdagboek in Winkin9 worden bedragen zoals korting contant, taksen, betalingsverschillen automatisch door Winkin9 weggeboekt op rekeningen.

Om deze rekeningen te wijzigen of in te stellen gaat u als volgt te werk :

  1. Stip de Winkin9-knop aan en klik nadien op de knop [Opties].
  2. Stip vervolgens [+Dossier] en [Boekhouding] aan.
  3. Klik op de knop [Bewerken] naast Standaard rekeningen.
    Image

De voorwaarde is dat deze rekening(en) reeds aanwezig zijn in het grootboek voor u ze instelt in dit overzicht. Bij het overbrengen van facturen naar het verkoopdagboek voert Winkin9 een controle uit om na te gaan of deze rekeningen aanwezig zijn.
Bij het ontbreken van een rekening zal het overbrengen onderbroken worden.