Instellen of aanmaken van dagboeken

Om dagboeken aan te maken of de instellingen te wijzigen gaat u als volgt te werk :

 1. Stip de Winkin9-knop aan en klik nadien op de knop [Opties].
 2. Stip vervolgens [+Dossier] en [Boekhouding] aan.
 3. Klik op de knop [Bewerken] bij het overzicht van de dagboeken.
  Image
  In bovenstaand venster vindt u een lijst met het overzicht van de verschillende dagboeken (journalen). Met de knop '+' kunt u dagboeken toevoegen.

Stip een dagboek aan om de eigenschappen aan te passen.

Het is belangrijk dat alle grootboekrekeningennummers die in de betreffende velden worden opgegeven ook effectief bestaan in het grootboek vooraleer u boekingen in het dagboek ingeeft.

Het is mogelijk om in winkin9 specifieke boekingsbedragen die steeds op eenzelfde rekening geboekt dienen te worden te koppelen aan een vaste rekening. Bijvoorbeeld de abonnementskost voor internet of een maandelijkse afbetaling.

Om dit in te stellen gaat u als volgt te werk :

 1. Open het overzicht van de dagboeken.
 2. Stip het dagboek aan en klik in de details van het dagboek op [extra].
 3. Klik nu op [Nieuwe koppeling].
 4. Vul het boekingsbedrag, debet of credit en de rekening in.
 5. Klik op OK om de aanpassing op te slaan.
  Image