Aanmaken van periodes

Om de periodes in een boekhoudkundig jaar aan te maken of te wijzigen gaat u als volgt te werk :

 1. Stip de Winkin9-knop aan en klik nadien op de knop [Opties].
 2. Stip vervolgens [+Dossier] en [Boekhouding] aan.
 3. U kunt enkel periodes aanmaken voor het actieve boekjaar. Zorg er steeds voor dat u via het overzicht van de boekjaren het juiste boekjaar actief maakt.
  Image
 4. Klik op de knop [Bewerken] om de periodes aan te maken.
  1. Kies eerst voor het type periode : boekhoud- , btw- of nis.
  2. Geef daarna aan of uw periodes per maand, per kwartaal of over een volledig jaar lopen. Klik hiervoor op het rechter gedeelte van de knop met de periodes.
  3. Daarna klikt u op de knop met de periode-omschrijving om de nieuwe periodes toe te voegen aan het actieve jaar.
   Image

Bij het aanmaken van een nieuw volgend boekjaar zal Winkin9 de periodes aanmaken op basis van de periodes in het huidig boekjaar.