Aanmaken van een nieuw boekjaar

Om een (nieuw) boekjaar aan te maken gaat u als volgt te werk :

  1. Stip de Winkin9-knop aan en klik nadien op de knop [Opties].
  2. Stip vervolgens [+Dossier] en [Boekhouding] aan.
  3. Klik op de knop [Nieuw Boekjaar].
    Image

Het aanmaken van een nieuw boekjaar neemt enige tijd in beslag. Het is belangrijk dit proces niet te onderbreken.