Methode voor het bewaren van bijlages wijzigen

In winkin9 kan u op een kaart extra bestanden zoals een afbeelding, worddocument, ... bijhouden.

De standaard methode in winkin9 voor het bewaren van een bijlage is in de database.
Er zijn echter nog 2 methodes mogelijk :

  1. Kopieer bijlagen naar een gemeenschappelijke folder. Bijlagen worden niet bewaard in de database maar een kopie zal bewaard worden in een externe map.
  2. Gebruik een link naar de originele lokatie van het bestand. Hier wordt enkel een snelkoppeling naar het bestand bewaard in de database.

Om dit wijzigen volgt u deze stappen :

  1. Stip de Winkin9-knop aan en klik nadien op de knop [Opties].
  2. Stip vervolgens [+ Algemeen] en [Database instellingen] aan.
  3. Scroll in het rechtergedeelte tot u het onderdeel [Bijlagen] vindt.
    Image
  4. Vink de door u gewenste methode aan.

Via de knop verplaats bijlagen kan u de bijlagen verplaatsen naar de centrale map als u bijvoorbeeld de keuze wijzigt van originele locatie naar gemeenschappelijke folder.