Bedrijfsgegevens

Om uw bedrijfsgegevens in Winkin9 in te brengen gaat u als volgt te werk:

  1. Stip de Winkin9-knop aan en klik nadien op de knop [Opties].
  2. Stip vervolgens [+ Dossier] en [Firma Gegevens] aan.
  3. Na het invullen van uw eigen bedrijfsgegevens klikt u op de [OK]-knop om het dialoogvenster te sluiten.
    Image

Deze gegevens worden gebruikt op de afdruk van documenten en lijsten en dienen niet hetzelfde te zijn als de gegevens die gebruikt werden voor de registratie van het product winkin9.