Maken van een reservekopie van het dossier

Om een reservekopie aan te maken gaat u als volgt te werk :

  1. Stip de Winkin9-knop aan en klik nadien op de knop [Backup/herstel].
  2. Stip vervolgens [Backup] aan.
  3. Stip [nieuwe reservekopie maken] aan en klik op OK.

Image

U kan ook de bestaande kopie overschrijven, het is echter een betere werkwijze om verscheidene reservekopies te hebben.