Een database naar keuze

Inleiding

Winkin' 9 ondersteunt databases van verschillende softwaremakers.

Als gebruiker moet u bij het aanmaken van een nieuw dossier bepalen met welke database u de gegevens van Winkin9 zult bewaren. De keuze van de database is een belangrijk aandachtspunt voor een vlotte werking.

Eénmaal uw dossier met een bepaalde type database is aangemaakt kunt u niet zomaar naar een ander type database omschakelen.

Uw noden

Alhoewel alle databases tegenwoordige van een goede kwaliteit zijn, toch leggen softwaremakers elk hun eigen accenten. Sommige databases kunnen dus beter zijn voor bepaalde doeleinden dan andere.

Het is dus belangrijk om een afweging te maken welke database het best past bij uw huidige noden en uw toekomstperspectieven.

Het aantal gebruikers die simultaan moeten samenwerken, de maximale de grootte die uw database kan hebben en de kostprijs zijn de meest belangrijke wegingsfactoren.

Twee softwaremakers

Winkin' 9 kan de databases van twee softwaremakers aanspreken: SQLite van Applied Software Research en SQL Server van Microsoft.

De voorkeur voor de meest robuuste database-omgeving gaat naar Microsoft SQL Server.

SQL Server

Om te kunnen werken met Winkin9 in combinatie met SQL Server, moet deze database- software vóóraf apart worden geïnstalleerd.

Enige vakkennis is nodig om SQL Server te installeren.

Deze database is gebaseerd op krachtige client-server technologie en heeft geen relevante beperkingen op het aantal gebruikersconnecties.

Ook het gelijktijdig uitvoeren van commando’s (queries) is eveneens niet gelimiteerd.

Toch moet voor een optimale performantie de juiste hardware gekozen worden in combinatie met de juiste SQL Server versie.

Microsoft deelt zijn gamma op aan de hand van enkele hardwarebeperkingen: Hun gratis versie, MS SQL Server 2017 Express, kan een maximale database grootte aanspreken van 10 GB, waarbij in de pc maximaal 1 processor en 1 GB geheugen kan benut worden.
De Standard versie benut 4 CPU’s en spreekt max. 64 GB Ram aan. Databases kunnen tot 524 PB groot worden.

MS SQL Server 2017 Express is gratis.

Informeer u steeds of nieuwe MS SQL Server versies compatibel zijn met Winkin' 9.

SQLite 3

In deze database worden alle gegevens in één bestand opgeslagen. Het maken van een externe backup van deze database is dus héél eenvoudig.

Dit voordeel levert simultaan een beperking. Immers de bestandsvergrendeling wordt gebruikt van het Windows beheersysteem en dit kan problemen opleveren als meerdere gebruikers op het zelfde moment data willen delen.

Deze database is daarom geschikt voor slechts één gebruiker. SQLite is gratis en zijn database kan héél groot worden, tot 1 TB. Slechts één processor van uw pc kan worden benut.