Aanmaken van staffels

In winkin9 kan u gebruik maken van staffels om aan een artikel een korting toe te kennen op basis van het gevraagde aantal.

Deze staffel kan u op een artikelkaart aanduiden, maar kan ook gebruikt worden als prijsbepaling in het onderdeel op de klantenkaart.

Om een staffel te gebruiken dient u deze eerst aan te maken en in te stellen :

 1. Open hiervoor een artikelsteekkaart.
 2. Klik op de knop staffel.
  Image
 3. In het nieuwe dialoog
  Image
  Zal u dan de bestaande staffels kunnen overlopen en aanpassen of
  Kan u nieuwe staffels aanmaken :
  1. Klik op de knop [nieuw] in de rechterbovenhoek voor een nieuwe staffel.
   Image
  2. Vul bij staffel een nieuwe naam in.
  3. Klik op de knop [nieuw] in de linker onderhoek om nieuwe voorwaarden op te geven.
  4. Een voorwaarde bestaat u het minimum aantal en uit een formule.
   Als formule kan u gebruik maken van een korting, maw als u 25% korting wenst te geven vult u in 75% (van de catalogusprijs).
   U kan ook gebruik maken van formules.
   Image
   s staat salesprice en p staat voor purchaseprice.
  5. Via [Test staffel] kan u de staffel controleren door aantallen in te geven.
  6. Klik op OK om de aanpassingen te bewaren.

Opmerking : als u het overzicht van de staffels verlaat zal de laatst gekozen of aangemaakte staffel ook geselecteerd zijn op de artikelsteekkaart. Wijzig deze indien nodig terug naar de correcte staffel of kies voor de default staffel.