Aanmaken van Views

In winkin9 kan de gebruiker de overzichtslijsten aanpassen door :

 • Kolommen te verwijderen of toe te voegen.
 • Een filterkeuze te maken om bijvoorbeeld enkel de klanten uit een bepaalde gemeente te zien.

Deze overzichtslijsten kan u bewaren om op een later ogenblik terug op te vragen, uitgebreid met eventuele nieuwe gegevens.

 1. Open de overzichtslijst.
 2. Voeg of verwijder eventueel kolommen.
 3. Indien nodig kan u gebruik maken van een filter.
 4. Klik nu rechtsonderaan op de knop Image
 5. In het rechter zijlint zal u in het onderdeel [Views] een miniatuur zien van de door u bewaarde lijst.
 6. Klik op de datum en tijd om de omschrijving aan te passen.
  Image
 7. Open de standaardlijst via het menu onderdeel [Start].
 8. Als u de aangepaste lijst wenst te openen klikt u hiervoor in het zijlint in het onderdeel [Views] op de miniatuur van het overzicht.

Deze werkwijze laat u dus toe om meerdere lijsten van het zelfde onderdeel te openen. Bijvoorbeeld een overzicht van alle klanten met daarnaast een overzicht van de klanten uit een bepaalde gemeente met vermelding van het adres, postcode en de gemeente.