Instellen (gebruikers)rechten

In winkin9 kan u door het aanmaken van gebruikers en het instellen van de rechten of permissies er voor zorgen dat het dossier enkel via het ingeven van een wachtwoord geopend kan worden. en ook bepalen wat de specifieke gebruiker kan consulteren of bewerken.

Instellen

 • Klik op de W9-knop en klik op Opties.
 • In het nieuwe dialoog klikt u op de + bij Dossier.
 • Stip het onderdeel Gebruikers aan.
  Image
 • Vink in het rechter dialoog de optie Gebruik Rechten aan.
 • Zolang niet alle gebruikers correct ingesteld zijn kan u deze optie terug uitvinken waardoor de rechten niet in werking zullen treden bij het herstarten van winkin9.
  Na het in gebruik stellen van de rechten zal enkel de administrator deze optie kunnen deactiveren.
 • Aan iedere gebruiker dient u een rol toe te kennen. In winkin9 zijn er 2 ingebouwde rollen, namelijk Administrator en User. Een rol bepaalt welke rechten toegekend worden aan de gebruikers, deze rechten kan u dan nog per gebruiker aanpassen.
  Image
  Als u meerdere gebruikers, of regelmatig nieuwe gebruikers zal toevoegen in winkin9 kan u ook zelf nieuwe rollen aanmaken met verschillende sets van rechten.
 • Daarna overloopt u per gebruiker de toegestane en verboden permissies en kan u die indien nodig aanpassen.
  Image
 • Sluit het dialoog door op de OK -knop te klikken.
 • Het herstarten van winkin9is nodig om de gebruikersrechten in voege te laten treden.