Instellen vereiste velden

Vereiste velden

Bij het opstellen van documenten of het invullen van de klant- of leverancierskaart kan het nodig zijn dat bepaalde velden steeds ingevuld worden door de gebruiker.

Via het onderdeel Vereiste velden kan de beheerder instellen welke velden verplicht zijn, welke velden aandacht nodig hebben en dit per documenttype.

Instellen

 • Klik op de W9-knop en klik op Opties.
 • In het nieuwe dialoog klikt u op de + bij dossier.
 • Stip het onderdeel Vereiste velden aan.
 • Maak uw keuze uit de 3 onderdelen :
  Image
 • Opties : hier kan u de achtergrondkleur instellen voor verplichte velden en voor velden die de aandacht eisen.
  • verplichte velden : deze waar u als gebruiker een waarde in dient in te vullen of te selecteren.
  • aandachts velden : deze waar door winkin9 reeds een waarde werd ingevuld maar waar u als gebruiker nog dient na te gaan of dit correct is.
   Bijvoorbeeld een datum of als het aantal overgenomen wordt in het geleverde.
   Image
 • Stip de OK-knop om het dialoog te sluiten.

Documenten

 • Documenttype : selecteer het documenttype waar u vereiste velden voor wenst in te stellen.
 • Stip de velden aan die verplicht ingevuld dienen te worden.
  Image

Klanten of leveranciers

 • Stip de velden aan die verplicht ingevuld dienen te worden.
  Image

Gebruik van vereiste velden

Als u een document aanmaakt met vereiste velden zal winkin9steeds het onderdeel openen waar vereiste velden aanwezig zijn.
Image
In het tabblad [Algemeen] is het veld leveringsdatum aangeduid als een veld dat aandacht vereist, dit wordt door de gele achtergrondskleur duidelijk gemaakt. Het veld transport is echter roze gekleurd om duidelijk te maken aan de gebruiker dat hier nog een keuze gemaakt moet worden.