Instellen van de vervaldagregimes

Vervaldagregimes

Op de klantenkaart kan u in het onderdeel [Financieel] de vervaldag instellen.
Deze instelling wordt gebruikt voor het instellen van de vervaldag op een document.

Aanmaken of wijzigen van vervaldagregimes

  • Klik op de W9 knop - Opties - + Dossier.
  • Open het onderdeel [documenten] in het overzicht van de [Opties].
  • Scroll in het rechtergedeelte naar beneden tot u het onderdeel Vervaldag regime terugvindt. Image
  • Klik op de knop Toevoegen om een nieuw regime aan te maken of stip een regime aan om deze te wijzigen of te verwijderen.
    • Regime : omschrijving van het regime.
    • Aantal dagen : aantal dagen vanaf de facturatiedatum.
    • Start einde maand : vink deze optie aan als er geteld moet worden vanaf het einde van de maand.