Onderwerp voor een relatie

Beschrijving van de kaart

Voor iedere relatie kan u 1 of meerdere topics aanmaken. Een topic is dus met andere woorden een project, werk, taak, …. Als u een nieuwe topic aanmaakt kan u volgende velden invullen :

 • Relatie : Naam van de relatie. Wordt automatisch ingevuld maar altijd gewijzigd worden door de gebruiker(s).
 • Onderwerp : Naam of beschrijving van het onderwerp.
 • Opmerkingen :
  • Bijkomende informatie over het onderwerp.
 • Informatie :
  • Categorie : Selecteer de categorie waar het onderwerp in behoort.
  • Toegewezen aan... : Naam van de persoon verantwoordelijk voor deze topic. Bij het aanmaken wordt hier de naam van de actieve gebruiker ingevuld. Dit kan steeds gewijzigd worden door de gebruiker(s).
  • Referentie : Vul hier eventueel een referentiecode in.
  • Takenlijst : Stip dit onderdeel aan als u de vooruitgang wenst te bepalen aan de hand van de vooruitgang van de acties die tot dit onderwerp behoren.
  • Datum : Datum van aanmaken onderwerp.
  • Volgende actie : Datum waarop een volgende actie of wanneer het onderwerp uitgevoerd moet worden.
 • Prioriteit : hier kan u eventueel een nummer toekennen om de prioriteit van het onderwerp aan te duiden.
 • Vooruitgang : vooruitgang van het onderwerp in %.
  Als u het aanvinkvakje aanstipt wordt de topic gemarkeerd als 100% beëindigd.
  Image

Aan de rechterzijde van de kaart vindt u het overzicht terug van de door de beheerder aangemaakte variabele velden.

Overzicht

De kolommen die zichtbaar zijn in het overzicht kunnen bepaald worden door de beheerder in het onderdeel [opties] [lijstopties].

Door op de kolomhoofding te klikken kan u de sorteervolgorde aanpassen.
Standaard worden alle topics getoond, ook deze die voor 100% afgewerkt zijn. via de knop ‘filter’ kan u dit echter aanpassen en zelf bepalen welke topics wel of niet getoond dienen te worden.