Relaties

Definitie

Een relatie is bijvoorbeeld een klant of firma waar u 1 of meerdere onderwerpen aan wenst te koppelen of op te volgen.

Beheer van relaties

Image/

 • Klik op de knop ‘nieuw’ om een nieuwe relatie aan te maken.
 • Via de knop ‘bewerken’ kan u een bestaande relatie bewerken.
 • Klik op de knop met het rode kruis om een relatie te verwijderen.

Beschrijving velden op een relatiekaart

 • Roepnaam (verplicht) : Een nieuwe relatie krijgt automatisch een een nummering, deze nummering kan u wijzigen.
 • Naam : Naam van de klant of firma.
 • Adres : Adresgegevens
 • Tel. : Telefoonnummer.
 • Mobiel : Gsm nummer.
 • Email : Emailadres.
 • Website : Website.
 • Het rechtergedeelte van de relatiekaart bestaat uit :
  • Opmerkingen : ruimte om opmerkingen of bijkomende informatie te noteren.
  • Contacten : Gedeelte waar u de contactpersonen kan toevoegen.
  • Variabele velden : Lijst van variabele velden die door u werden aangemaakt.
   Image

Filteren

 • Via de knop Filter kan u een bestaande filter activeren.
 • Stip de knop rechts van [Filter] aan om een nieuwe filter op te stellen.
  Image
 • Om de filter te beëindigen of te bewerken of te verwijderen klikt u nogmaals op de knop filter.

Zichtbare kolommen

 • Open het onderdeel [opties].
 • Klik op de [Lijstopties].
 • kan u instellen welke kolommen zichtbaar moeten zijn.
 • Stip de [Kolommen in de lijst] aan.
 • Selecteer de relaties in het [Geselecteerde lijst].
 • Stip de kolommen aan (of uit) die u wenst te zien in de lijst.
  Image