Permissies

Permissies

Als beheerder kan u meerdere ,met een wachtwoord beveiligde, gebruikers aanmaken. Voor iedere gebruiker kan de beheerder instellen welke opties toegelaten zijn en welke niet.
Image

Gebruikers

In dit onderdeel kan de beheerder nieuwe gebruikers toevoegen en instellen wat de permissies zijn voor deze nieuwe gebruikers.
Image

 • Klik de knop [nieuw] aan als u een nieuwe gebruiker wenst aan te maken.
 • De knop [Verwijder] is voor het wissen van een gebruiker. Doe dit niet voor de beheerder.

Groepen

Per groep kan de beheerder de permissies instellen, in plaats van per nieuwe gebruiker de permissies opnieuw te moeten instellen kan dan geopteerd worden om de gebruiker toe te voegen aan een groep. De permissies worden dan overgenomen op de nieuwe gebruiker. Bij het in gebruik nemen van Followin' zijn er 2 groepen beschikbaar, Admin en Everyone. Als beheerder kan u nieuwe groepen toevoegen of verwijderen.
Image

Zichtbaarheid van de categorie

In dit onderdeel kan ingesteld worden of een categorie toegankelijk is voor een gebruiker of een groep. Standaard zijn alle categorieën toegankelijk.

 • Via de knop [voeg groep toe] of [Voeg gebruiker toe] kan de beheerder groepen of gebruikers aan een categorie toevoegen.
  Image
  (in dit voorbeeld werd aan de categorie Maintenance de groep Admins toegevoegd als ook de gebruiker Demo die niet tot deze groep behoort.

Opties

 • In dit onderdeel kan de beheerder instellen als nieuwe categorieën automatisch toegewezen moeten worden aan de bestaande groepen.
  Image
 • De mogelijkheid om gebruikers toe te staan zelf kleuren te definiëren vindt u hier terug.

Opgelet : zorg steeds dat u het wachtwoord van het beheerdersprofiel kent voor u hier mee aan de slag gaat, of maak onmiddellijk een beheerdersprofiel aan met een door u gekozen wachtwoord.