Variabele velden

Inleiding

Variabele velden kunnen door de gebruiker(s) of beheerder aangemaakt worden om bijkomende informatie in te vullen. Deze velden kan u terugvinden in het rechter gedeelte van de verschillende kaarten.
Image

Aanmaken van variabele velden.

  1. Klik op [Bestand] [Opties].
  2. Klik dan nu op het onderdeel [Variabele velden].
  3. Klik op de knop Wijzig... om een nieuw veld aan te maken of een bestaand veld te bewerken.
    Image
  4. Vul de naam van het variabel veld in.
  5. Stip het type aan.
    Image
  6. Klik op de OK-knop om de dialogen af te sluiten.

Het wijzigen van het type van het variabel veld kan leiden tot verlies van data. Het verwijderen van een variabel veld houdt ook dat de informatie die op de kaart werd genoteerd in het variabel veld verwijderd zal worden.