Voorbeelden (deel 2)

Overzicht van de cijfers over de jaren en maanden per klant.

Image

Opbouw

 • Maak een nieuw rapport aan in wincube.
 • Kies voor het onderdeel <detaillijnen>.
 • Stip het documenttype facturen aan.
 • Vul de filter in : in het voorbeeld hebben we gekozen voor een begin- en einddatum.
 • Rapport-editor :
  • Versleep de onderdelen Jaar en Maand naar het rij onderdeel (groen).
  • Versleep het onderdeel Klant naar het kolomonderdeel (groen).
  • Versleep het onderdeel Totaal excl naar de gegevensruimte (oranje).

Totaal omzet van de facturen en creditnota’s en hun verschil per jaar en maand.

Image

Opbouw

 • Maak een nieuw rapport aan in wincube.
 • Kies voor het onderdeel <documenten>.
 • Stip de documenttypes facturen en creditnota’s aan.
 • Vul de filter in : in het voorbeeld hebben we gekozen voor een begin- en einddatum.
 • Rapport-editor :
  • Versleep het onderdeel Documenttype naar het rij onderdeel (groen).
  • Versleep de onderdelen Jaar en Maand naar het kolomonderdeel (groen).
  • Versleep het onderdeel Totaal naar de gegevensruimte (oranje).
  • In het menu onderdeel [Pivot] stipt u de kolom subtotalen, kolom totalen, rij subtotalen en rij totalen aan.

Overzicht van de magazijnen met de beschikbare voorraad van de produkten

Image

Opbouw

 • Maak een nieuw rapport aan in wincube.
 • Kies voor het onderdeel <magazijnen>.
 • Rapport-editor :
  • Versleep het onderdeel Artikel naar het rij onderdeel (groen).
  • Versleep de onderdelen Magazijn en Zone&locatie naar het kolomonderdeel (groen).
  • Versleep het onderdeel Voorraad naar de gegevensruimte (oranje).