Voorbeelden (deel 1)

Omzetoverzicht van de producten per (hoofd)categorie per jaar/maand

Image

Opbouw

 • Maak een nieuw rapport aan in wincube.
 • Kies voor het onderdeel <detaillijnen>.
 • Stip het documenttype facturen aan.
 • Vul de filter in : in het voorbeeld hebben we gekozen voor een begin- en einddatum.
 • Rapport-editor
  • Versleep de onderdelen Jaar en Maand naar het rij onderdeel (groen).
  • Versleep de onderdelen Hoofdgroep en Subgroep naar het kolomonderdeel (groen).
  • Versleep het onderdeel Totaal excl naar de gegevensruimte (oranje).

Variatie

Vervang het onderdeel Totaal excl door het onderdeel Aantal en u krijgt een overzicht van de verkochte goederen per Maand per Groep.

Vergelijk van product-hoofdcategorieën en subcategorieën per maand over verschillende boekjaren.

Image

Opbouw

 • Maak een nieuw rapport aan in wincube.
 • Kies voor het onderdeel <detaillijnen>.
 • Stip het documenttype facturen aan.
 • Vul de filter in : in het voorbeeld hebben we gekozen voor een begin- en einddatum.
 • Rapport-editor
  • Versleep de onderdelen Hoofdgroep en Subgroep naar het rij onderdeel (groen).
  • Versleep de onderdelen BH periode, Maand en Jaar/Maand naar het kolomonderdeel (groen).
  • Versleep het onderdeel Totaal excl naar de gegevensruimte (oranje).

Variatie

Versleep het onderdeel Artikel naar het rijonderdeel om een overzicht te krijgen van de omzet per specifiek artikel.

Verkoopcijfers van de klanten en product-hoofdcategorie per boekjaar met opdeling per halfjaar.

Image

Opbouw

 • Maak een nieuw rapport aan in wincube.
 • Kies voor het onderdeel <detaillijnen>.
 • Stip het documenttype facturen aan.
 • Vul de filter in : in het voorbeeld hebben we gekozen voor een begin- en einddatum.
 • Rapport-editor
  • Versleep de onderdelen Klant, Subgroep en Artikel naar het rij onderdeel (groen).
  • Versleep de onderdelen Jaar, Halfjaar en Jaar/Maand naar het kolomonderdeel (groen).
  • Versleep het onderdeel Totaal excl naar de gegevensruimte (oranje).

Variatie

Verwijder de rij Klant en voeg via het menu ‘pivot’ de subtotalen per kolom toe. Met dit rapport zal u dan een omzet overzicht krijgen per artikelcategorie. Verwijder evenuteel ook de kolom jaar/maand.

Omzet van de product-hoofdcategorieën en subcategorieën per kwartaal, maand en boekjaar.

Image

Opbouw

 • Maak een nieuw rapport aan in wincube.
 • Kies voor het onderdeel <detaillijnen>.
 • Stip het documenttype facturen aan.
 • Vul de filter in : in het voorbeeld hebben we gekozen voor een begin- en einddatum.
 • Rapport-editor
  • Versleep de onderdelen Hoofdgroep en Subgroep naar het rij onderdeel (groen).
  • Versleep de onderdelen Kwartaal, Maand en Jaar naar het kolomonderdeel (groen).
  • Versleep het onderdeel Totaal excl naar de gegevensruimte (oranje).