Rapport opmaken

Opmaken van een rapport

Na uw keuze van type gemaakt te hebben krijgt u een leeg overzicht met een overzichtslijst van velden. Deze lijst van velden wordt bepaald door uw keuze van rapporttype.
Image

Rapport Structuur

Een rapport bevat 5 zones :

 • Filter (bruin) : Het veld (één of meerdere) dat u hier plaatst zal als filter gebruikt worden. Merk hier op dat ditzelfde veld(en) niet meer gebruikt kan worden als kolom of rij. Deze filter staat los van de filter die u bij het openen van het rapport krijgt.
 • Gegevens (oranje) : Welke gegevens dienen in het resultaatgebied getoond te worden.
 • Kolommen (groen) : Plaats hier de velden die als kolom moeten dienen.
 • Rijen (groen) : Plaats hier de velden die als rij moeten dienen.
 • Resultaat (wit) : Wincube zal hier de cijfergegevens plaatsen.

Om een veld te gebruiken in een rapport volstaat het op deze aan te stippen in de overzichtslijst en die te verslepen naar één van de besproken gebieden.
In onderstaand voorbeeld werd het veld naam in het gebied van de rijen geplaatst en in het gegevens-gebied werd het veld voorraad geplaatst.
Image
Dit rapport volstaat nu om u een overzicht te geven van de huidige voorraad voor alle artikelen. We kunnen dit rapport nu verder aanpassen en een aantal extra onderverdelingen toevoegen.
We slepen nu het veld subgroep naar het het gebied voor de kolommen, hierdoor krijgt u onderstaand resultaat.
Image
Door het veld categorie echter in hetzelfde gebied als de naam te plaatsen verkrijgen we een ander overzicht maar nog steeds met dezelfde cijfergegevens.
Image
De situatie kan zich steeds voordoen dat u niet alle artikelen wenst te zien in het overzicht. In wincube kan u dit op 2 manieren dan oplossen:

 • Methode 1 :
  Klik in de rechterhoek van een veld om de filteroptie zichtbaar te maken. De inhoud van deze lijst is afhankelijk van het gekozen veld. Daar kan u dan aanstippen welke gegevens (in dit voorbeeld zijn het de artikelen) u wel of niet wenst te gebruiken in het overzicht.
  Hier stelt u de filter in op een veld dat wel gebruikt wordt in het rapport overzicht.
  Image
 • Methode 2 :
  Versleep een veld in het gebied van de filter en stip de rechterhoek aan om de filter in te stellen. Hier stelt u de filter in op een veld dat niet gebruikt zal worden in het rapportoverzicht.
  Image

Het aanpassen van een rapport volgt de zelfde werkwijze als het aanmaken van een rapport. Door het verslepen van de velden uit de overzichtslijst naar één van de gebieden in het rapport kan u de voorstelling van de informatie in het rapport wijzigen.