Snel opzoeken van een rekening tijdens het inboeken

Bij het inboeken kan het voorkomen dat u een rekening niet kent.

Om een lijst van mogelijke rekeningen op te vragen gaat u als volgt te werk :

  • Vul minimum 2 cijfers van het rekeningnummer in.
  • Klik op de knop rechts van het invulvenster (zie afbeelding).
  • Stip de correcte rekening aan.
    Image

Als u op een leverancierskaart meerdere aankooprekeningen ingesteld heeft zal u bij het inboeken 2 knoppen te zien krijgen.
Image
De rechterknop is voor het opvragen van de voorkeursrekeningen - de linkerknop is voor het zoekvenster.